Thông báo về việc cho học sinh trở lại học tập - Q.Đống Đa, Hà Nội

Thông báo về việc cho học sinh trở lại học tập

Căn cứ theo công văn số 571/SGĐT-CNTT về việc cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 
Kính gửi: Quý phụ huynh trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị.
 
Căn cứ theo công văn số 571/SGĐT-CNTT về việc cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
Trường Mẫu giáo Việt Triều xin thông báo tới Quý phụ huynh cho con đi học theo quy định.
 
Thời gian: Thứ Ba, ngày 02/03/2021.
 
 
Call Now Button