Cô Hương Trà - Trường Mẫu Giáo Việt Triều Hữu Nghị

Cô Hương Trà

Giáo viên dạy giỏi
Cô Hương Trà

Vài nét về cô Hương Trà

Ngày vào trường: 13/08/1992
Số năm công tác: 29 năm
Chức vụ: Tổ phó Chuyên môn khối Mẫu giáo lớn
Năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi: 1998 chuyên đề “Làm quen văn học”
Các thành tích đã đạt được: : Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo Dục; chiến sĩ thi đua cấp thành phố; chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Hiện đang đứng lớp: Mẫu giáo lớn

Hình ảnh cô Trà khi đứng lớp

Trích dẫn lời cô Hương Trà:

Call Now Button