Cô Đặng Yên - Trường Mẫu Giáo Việt Triều Hữu Nghị

Cô Đặng Yên

Giáo viên dạy giỏi
Cô Đặng Yên

Cô Đặng Yên

Ngày vào trường: 28/08/2007
Số năm công tác: 14 năm
Trình độ: Thạc sĩ
Các thành tích đã đạt được: : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Hiện đang đứng lớp:

Hình ảnh cô Yên khi đứng lớp

Trích dẫn lời cô Yên:

Call Now Button