Cô giáo Đinh Bích Hà – Lớp Mẫu giáo Bé 1

Cô giáo Triệu Thị Thanh Huyền – Lớp Mẫu giáo Bé 2

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền – Lớp Mẫu giáo Nhỡ 1

 

Cô giáo Phạm Thu Hường – Lớp Mẫu giáo Nhỡ 5

Cô giáo Ngọc Linh – Lớp Mẫu giáo Lớn 1

Cô giáo Phạm Thanh Bình – Lớp Mẫu giáo Lớn 4

 

 

 

 

Comments are closed.