TRƯỜNG MẪU GIÁO VIỆT – TRIỀU THÔNG BÁO

Theo công văn số 329/SGD&ĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc “Quy định nghỉ học, đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh” cho phép học sinh Mầm non nghỉ học khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống.

Trong trường hợp các Gia đình không có điều kiện trông con, trường Mẫu giáo Việt Triều vẫn tổ chức cho các con đi học với đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo ấm áp và an toàn cho các con.

Trân trọng!

Comments are closed.