Ngày 7/9/2016, Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị vinh dự được đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động (PT) Mexico, do Tổng bí thư Alberto Anaya Gutiérrez dẫn đầu trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu gồm có:

  • Đồng chí Alberto Anaya Gutiérrez – Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico- Trưởng đoàn
  • Đồng chí Pedro Vázquez González – Ủy viên Bộ chính trị, đại diện PT tại Viện Bầu cử Quốc gia
  • Đồng chí Benjamin Robles Montoya – Ủy viên Trung ương Đảng – Thượng nghị sỹ
  • Đồng chí Alfredo Femat – Ủy viên Trung ương Đảng – Nghị sỹ Quốc hội bang Zacatecas
  • Đồng chí Luis Robles – Cán bộ phụ trách công tác thanh niên
  • Đồng chí Hồ Quang Minh – Trợ lý đồng chí Alberto Anaya Gutiérrez
  • Đồng chí Ivan Azueta – Thư ký đồng chí Alberto Anaya Gutiérrez

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi ghé thăm:

14195180_653267148176047_2577356377638337713_o

14249910_653267558176006_2720838782716503204_o

14241460_653267838175978_912925189353369622_o

14205957_653268038175958_3738769999979964953_o

14258181_653268061509289_8238253820206365373_o

14257578_653269421509153_8741730479192735513_o

14257735_653268238175938_1011651801304161027_o

14196155_653269041509191_2330113206019066314_o

14207826_653273094842119_5926864359147374892_o

14206059_653269658175796_5334566522508559365_o

14207817_653269738175788_1456060230172848580_o

14125494_653269691509126_8391057903791350259_o

14257743_653269778175784_8848982338242116954_o

14241662_653269944842434_3820456144601631223_o

 

14195946_653270038175758_7784517171528456448_o

 

14207642_653270498175712_4927794779184491163_o

14195489_653270068175755_8861223019888775953_o

14205923_653270168175745_4219214628229816722_o

14289934_653270581509037_6094898330199380950_o

14231321_653271948175567_7730288183743234283_o

14290006_653272261508869_809532977212489339_o

14242302_653271174842311_6995653396200154481_o

14249804_653272568175505_1955575297602712715_o

14206136_653272941508801_3752813949754095441_o

14242275_653273454842083_8555695169837760143_o

14249750_653273611508734_8282997969601938637_o

 

 

 

 

 

Comments are closed.