29/10/2014

Báo cáo kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nuôi dưỡng ở trường mầm non

  I- Thực trạng trước khi ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nuôi dưỡng : Thuận lợi: – Được sự chỉ đạo trực tiếp […]
28/10/2014

Hoạt động phát triển vận động(4-5t)

Hoạt động phát triển vận động                 Lĩnh vực    :   Phát triển thể chất                Chủ đề        :   Bản thân Đề tài          : – BTPTC: Trẻ […]
28/10/2014

Hãy làm bạn với cây xanh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI. TRƯỜNG MẪU GIÁO VIỆT TRIỀU HỮU NGHỊ Hoạt động khám phá Hãy làm bạn với cây xanh Trường […]
23/09/2014

Các cháu Mẫu giáo Việt Triều lên đến Ba Vì

23/09/2014

Làm quen với Toán(5-6t)

Đề tài: Chia 6 đối tượng thành 2 phần Mục đích, yêu cầu: * Kiến thức: –         Nhận biết nhóm có 6 đối tượng. –         Nhận […]