Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ tận tâm và yêu trẻ

Ngô Thị Minh Hà

Hiệu trưởng


- Trình độ: Thạc sĩ QLGD.

- Danh hiệu: Nhà giáo ưu tú

- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố.

- Giải thưởng tài năng sáng tạo Nữ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Giấy khen của Công Đoàn ngành GD&ĐT Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2012

- Bằng khen “ Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm học 2011 - 2012

- “ Người tốt – việc tốt” tiêu biểu thành phố Hà Nội

- Giấy khen “ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm 2010 - 2013

- Bằng khen “ Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”

Giáo viên giàu lòng yêu trẻ

Vũ Ngọc Lan Hoa

Hiệu phó


- Bằng khen "Người tốt- việc tốt" của Ủy ban nhân dân TP HN.

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liên tục

- Giáo viên giỏi cấp Thành phố

- Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn

- Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong 5 Năm thực hiện phong trào “ Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”- “Cô giáo người Mẹ hiền"

Ngô Hải Yến

Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn


- Giải nhất Giáo viên giỏi Thành phố Hà Nội

- Giải nhất giáo viên giỏi cấp trường năm học 2013-2014

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Đạt danh hiệu Người tốt việc tốt tiêu biểu năm 2013 của chủ tịch UBND TP HN

- Danh hiệu Lao động tiên tiến

- Danh hiệu Giỏi việc trường - Đảm việc nhà

Triệu Thị Thanh Huyền

Giáo viên


- Giáo viên giỏi xuất sắc Thành phố

- Giáo viên giỏi toàn quốc

- Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2013-2014

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2012 – 2013. Công đoàn viên xuất sắc NKỳ: 2010 - 2012

- Lao động tiên tiến và Giỏi việc trường – Đảm việc nhà cấp trường năm học 2012 – 2013.

- SKKN năm học 2012 - 2013: “Thiết kế một số TC học tập cho trẻ 4 -5 tuổi sử dụng phần mềm Power Point” đạt loại C cấp Thành phố.

Trương Nhị Giang

Giáo viên


- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo

- Giáo viên giỏi Thành phố

- Sáng kiến kinh nghiệm loại B cấp Thành phố

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

- Đạt Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- “Giỏi việc trường - đảm việc” – “Cô giáo người mẹ hiền”

Nguyễn Thị Hương Trà

Giáo viên


- Giải nhất giáo viên giỏi chuyên đề “Giáo dục lễ giáo” - Năm học 1998 - 1999

- Giấy khen của Sở Giáo Dục và đào tạo “Thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2 cho giáo viên mầm non”

- Bằng khen Bộ Giáo Dục năm học 2008 - 2009

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

- Được tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ năm 2007

- Giáo viên giỏi, Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp Thành phố

- Đạt danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm

- Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” – “Cô giáo người mẹ hiền”

Hoàng Bảo Ngọc

Giáo viên


- Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

- Đạt giải nhất CNTT cấp Thành phố năm 2009.

- Đạt giải Nhì CNTT cấp Thành phố năm 2012.

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liên tục.

- Giáo viên giỏi cấp trường

- Lao động tiên tiến.

- Giấy khen của GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

- Công đoàn viên xuất sắc nhiệm kỳ 2010-2012

- SKKN: “Một số kinh nghiệm về giải pháp giúp giáo viên trong quá trình thiết kế bài giảng điện tử” đạt loại C cấp Thành phố

Đinh Bích Hà

Giáo viên


- Giáo viên giỏi Thành phố

- Bí thư chi đoàn

- Lao động tiên tiến.

- Công đoàn viên xuất sắc

- Danh hiệu: "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Lê Hồng Bích

Giáo viên


- Giỏi việc trường - Đảm việc nhà

- Lao động tiên tiến

- SKKN cấp trường

Nguyễn Bích Hạnh

Giáo viên


- Giáo viên giỏi Thành phố

- Giải nhì giáo viên giỏi cấp trường năm học 2013-2014

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Đạt danh hiệu : "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Nguyễn Thị Bích Thủy

Giáo viên


- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Lao động tiên tiến

- Đạt danh hiệu : "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

- Công đoàn viên xuất sắc

Nguyễn Thi Thanh Huyền

Giáo viên


- Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2013-2014

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Lao động tiên tiến

- Công đoàn viên xuất sắc

- Đạt danh hiệu : "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Nguyễn Thu Hương

Giáo viên


Giáo viên giỏi Thành phố

- Lao động tiên tiến.

- Công đoàn viên xuất sắc

- Danh hiệu: "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Phan Thị Hoa Lê

Giáo viên - Trưởng ban TTND


- Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2013-2014

- Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2012- 2013.

- Sáng kiến kinh nghiệm A cấp trường “Một số biện pháp trong giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ Mẫu giáo nhỡ ( 4 -5 tuổi) tại trường Việt Triều”.

- Đạt danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.

- Trung ương đoàn trao tặng Kỷ nệm chương “Vì thế hệ trẻ”: năm 2013

Nguyễn Thị Hà

Giáo viên


- Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014

- Chứng nhận danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”

- Danh hiệu Lao động tiên tiến, Giáo viên Giỏi “ Giỏi việc trường- đảm việc nhà” cấp trường

- Sáng kiến kinh nghiệm loại B cấp trường

Vương Ngọc Minh

Giáo viên


- Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"

- Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường

- Đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Phạm Thanh Bình

Giáo viên


- Giáo viên Giỏi cấp trường

- Chiến sĩ thi đua cơ sở

- Lao động tiên tiến

- Công đoàn viên xuất sắc

- Danh hiệu: "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Đào Thanh Tú

Giáo viên


- Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2013-2014

- Đạt “ Lao động tiên tiến cấp trường”

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- SKKN xếp loại A cấp trường: “ Thiết kế một số trò chơi vận động cho trẻ MG 4 – 5 tuổi”

- Đạt danh hiệu “ Giỏi việc trường , đảm việc nhà”.

Phạm Lan Bình

Giáo viên


- Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2013-2014

- Đạt “ Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở”

- Đạt danh hiệu “ Giỏi việc trường , đảm việc nhà”.

- SKKN loại C TP, SKKN loại A cấp trường “ Các biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo hình thành và phát triển một số kỹ năng sống cần thiết”

- Công đoàn viên xuất sắc

Trần Thị Vân Anh

Giáo viên


- Giáo viên Giỏi cấp trường

- Lao động tiên tiến

- Công đoàn viên xuất sắc

- Danh hiệu: "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Lý Thu Huyền

Giáo viên


- Lao động tiên tiến

- Giỏi việc trường - Đảm việc nhà

- Công đoàn viên xuất sắc

Đặng Thị Yên

Giáo viên


- Đạt danh hiệu tiên tiến cấp trường

- Công đoàn viên xuất sắc

- Đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Lê Phương Thùy

Giáo viên


- Giáo viên giỏi cấp trường

- Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở

- Danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", "Cô giáo người mẹ hiền"

- Công đoàn viên xuất sắc

Phạm Thu Hường

Giáo viên


- Giáo viên giỏi cấp trường

- Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

- Đạt danh hiệu lao động tiên tiến

- SKKN loại C cấp TP

- Công đoàn viên xuất sắc

- Đạt danh hiệu: “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Giáo viên


- Lao động tiên tiến

- SKKN loại B cấp trường

- Giỏi việc trường - Đảm việc nhà

- Công đoàn viên xuất sắc

Lê Trà My

Giáo viên


- Danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên


- Giáo viên giỏi cấp trường

Nguyễn Thị Trang

Giáo viên


- Danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

- Công đoàn viên xuất sắc

Trần Tú Anh

Giáo viên


- Danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

- Công đoàn viên xuất sắc

Đào Diệu Hoa

Giáo viên


- Danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

- Công đoàn viên xuất sắc

Nguyễn Thị Thu Trang

Giáo viên


- Danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

- Công đoàn viên xuất sắc

Phan Thị Tuyết Dung

Giáo viên phụ lớp


- Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"

- SKKN loại B

- Đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Vũ Thị Minh Hằng

Giáo viên phụ lớp


- Lao động tiên tiến.

- Công đoàn viên xuất sắc

- Danh hiệu: 'Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Nguyễn Thị Chung Hường

Giáo viên năng khiếu


- Công đoàn viên xuất sắc

- Đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Đào Thị Tuyết

Giáo viên phụ lớp


- Đạt danh hiệu tiên tiến cấp trường

- Sáng kiến kinh nghiệm loại C

- Đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Nguyễn Thị Ngọc

Giáo viên phụ lớp


- Lao động tiên tiên cấp cơ sở

-Đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Nguyễn Thị Thu Hoài

Giáo viên phụ lớp


- Đạt danh hiệu tiên tiến cấp trường

- Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường

- Đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Trần Thị Thu Lê

Giáo viên phụ lớp


- Lao động tiên tiến

- Công đoàn viên xuất sắc

- Danh hiệu: "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Nguyễn Quỳnh Mai

Giáo viên phụ lớp


- Đạt danh hiệu tiên tiến cấp trường

- Công đoàn viên xuất sắc

- Đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Hoàng Thị Vần

Giáo viên phụ lớp


Lê Thị Phương Dung

Kế toán


- Trình độ: Thạc sĩ kinh tế

- Giải nhất cuộc thi tin học cấp cum năm học 2012 - 2013

- SKKN loại A cấp trường

- Lao động tiên tiến.

- Danh hiệu: "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Lê Thanh Tú

Giáo viên phụ lớp


- Đạt danh hiệu tiên tiến cấp trường

- Đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

- Công đoàn viên xuất sắc

Vũ Thanh Hằng

Kế toán


- Lao động tiên tiến.

- Danh hiệu: "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Nguyễn Thị Hương

Thủ quỹ


- Lao động tiên tiến.

- Danh hiệu: "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Văn Thư


- Lao động tiên tiến.

- Công đoàn viên xuất sắc

- Danh hiệu: "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Đào Thị Tuyến

Tổ trưởng tổ cấp dưỡng


- Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền

- SKKN cấp Thành phố

- Đạt giải nhất cuộc thi nhân viên giỏi cấp Thành phố

- Xếp lọai Giỏi hội thi chế biến món ăn cho trẻ cấp trường

- Lao động tiên tiến.

- Công đoàn viên xuất sắc

- Danh hiệu: "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Vương Kim Lan

Cấp dưỡng


- Đạt Lao động tiên tiến

- Giỏi việc trường - đảm việc nhà

- Sáng kiến kinh nghiệm loại A cấp Trường

- Giải nhất “Hội thi giáo viên giỏi – Nhân viên nuôI dưỡng giỏi mầm non” cấp Thành phố.

Nguyễn Thị Thanh Hưng

Cấp dưỡng


- Lao động tiên tiến.

- Công đoàn viên xuất sắc

- Danh hiệu: "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Tạ Thị Trâm

Cấp dưỡng


- Lao động tiên tiến

- Công đoàn viên xuất sắc

- Danh hiệu: "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"