Đề tài: Chia 6 đối tượng thành 2 phần

  1. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức:

–         Nhận biết nhóm có 6 đối tượng.

–         Nhận biết chữ số từ 1 -> 6

–    Trẻ hiểu 6 đối tượng có các cách chia khác nhau.

* Kỹ năng:

–    Trẻ biết chia 6 đối tượng thành 2 nhóm theo các cách khác nhau

(1- 5; 2 – 4 ; 3 – 3).

–    Trẻ  biết đếm theo thứ tự từ 1 -> 6, nhận biết số thứ tự trong phạm vi 6

–         Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ để nêu ý kiến về cách chia do trẻ lựa chọn.

–         Biết hợp tác cùng các bạn trong hoạt động nhóm (chia nhóm 6 đối tượng thành 2 phần, biết sử dụng các động tác hoặc vận động của cơ thể để thể hiện cách chia).

* Thái độ:

– Trẻ hào hứng, chủ động, hợp tác cùng với cô và các bạn trong các hoạt động

  1. Chuẩn bị:

1.Phần chuẩn bị của giáo viên:

– Hoa bằng bìa có số và hình ảnh nhóm số lượng( các đồ dùng của trẻ) theo thứ tự 1 đến 6: 4 bộ.

– Bìa màu: 4 tấm (chơi trò chơi chia nhóm số lượng theo yêu cầu).

– Mõ + xắc xô : 20 chiếc.

– Đài và đĩa nhạc bài hát

– Một bảng  chữ A.

  1. Phần chuẩn bị của trẻ:

– Tranh ảnh về các loại đồ dùng sinh hoạt, đồ dùng ăn uống  (  bàn chải, lược, cốc, thìa, bát,  áo quần,…..): 4 rổ

– Hoa đeo tay mỗi nhóm một màu

 

III. Kế hoạch giảng dạy:

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1: Gây hứng thú, tập trung chú ý của trẻ :Hát + vận động bài “ Hãy nhanh tay” ( nhạc nước ngoài )

2 Dạy mới :

* Ôn số lượng và số thứ tự, thêm bớt  từ 1 -> 6

  + Trò chơi “Cầu hoa”:

– Cô xây cầu theo đường thẳng, Trẻ quan sát và nhận xét ( cách xếp, sự xuất hiện của các số và các nhóm số lượng ).

– Mời 2 trẻ lên xây cầu theo cách của trẻ ( lưu ý xây cầu lần lượt theo nhóm số lượng từ 1 – > 6 ).

– Cho trẻ chia thành 4 nhóm đi trên cầu hoa đếm từ 1- > 6. Lần 2 đếm ngược lại từ 6 -> 1.

+ Ôn thêm bớt: mỗi nhóm có 6 bông hoa thêm bớt trong phạm vi 6 theo yêu cầu của cô giáo.

 

*Chia 6 đối tượng thành 2 phần:

– Yêu cầu mỗi trẻ lấy 6 tranh đồ dùng theo 2 loại ( đồ dùng ăn uống, đồ dùng sinh hoạt )

– cho trẻ đếm số tranh trẻ lấy được.

– Các con hãy chia 6 tranh thành 2 nhóm.

– Mời trẻ nói cách chia của mình ( VD:1- 5 )

+ Kiểm tra và thống kê trong lớp có bao nhiêu bạn chọn cách chia giống trẻ ( Cô Lê ghi cách chia và số trẻ có cùng cách chia lên bảng).

– Với cách chia: 2 – 4 ; 3 – 3 hỏi và tiến hành tương tự như cách chia thứ nhất.

*Cô giáo tổng kết các cách chia nhóm 6 đối tượng thành 2 phần ( cho trẻ nói cách chia, cô gắn từng trường hợp lên bảng có thể mời trẻ gắn )

– cho trẻ quan sát, so sánh số lượng trẻ chọn các cách chia ( cách chia nào được các bạn chọn nhiều nhất ? tại sao ? )

* chia theo yêu cầu của cô : yêu cầu trẻ chia tranh đồ dùng theo dấu hiệu : đồ dùng ăn uống, đồ dùng sinh hoạt. hỏi trẻ : ai chọn cách chia 1-5, 2 – 4, 3 – 3 ? tại sao con lại chia như vậy ?

3: Ôn luyện – củng cố:

* Trò chơi 1 : Trò chơi : “Đội nào nhanh nhất”

– Cách chơi như sau: Yêu cầu trẻ cả lớp chia thành 4 nhóm mỗi nhóm có 6 trẻ. Cử một bạn nhóm trưởng lên chọn màu hoa cho đội mình.( nếu trẻ thừa ra chưa vào nhóm sẽ đi kiểm tra các nhóm cùng cô giáo ).Trẻ ngồi tại nhóm hướng lên cô giáo.

–  Cho trẻ rút thăm một tấm bìa bất kỳ. Quan sát và trả lời câu hỏi : các con nhìn thấy gì trên tấm bìa ?

     6* * * * * *Hoa xanh      6* * * * * *Hoa đỏ
1 ? ? 3

 

      6* * * * * *Hoa vàng      6* * * * * *Hoa hồng
4 ? 2 ?

 

– Hướng dẫn: Số 6 trên tấm bìa thể hiện số lượng người trong mỗi nhóm. các con sẽ phải chia số người trong nhóm mình thành 2 tốp nhỏ hơn sao cho một tốp có số bạn tương ứng với số cho trước trong tấm bìa của đội mình. Tốp còn lại các con sẽ phải thảo luận với các bạn trong nhóm để tìm ra, sau đó 2 tốp trong nhóm phải dùng các động tác, vận động khác nhau của cơ thể để mọi người nhận ra cách chia của nhóm mình ( trẻ chia tốp giới thiệu cách chia của nhóm mình, thể hiện 2 vận động khác nhau để thể hiện cáh chia của nhóm mình ) VD : chia 1 – 5 ( một trẻ nằm, năm trẻ lắc hông ) nếu hai nhóm cùng chọn cùng VĐ cô giáo khuyến khích trẻ tự tìm vận động khác với nhóm bạn để thể hiện. Sau thời gian là một bản nhạc đội nào chia nhanh và đúng là chiến thắng.

Cô bật nhạc bài hát “ cùng nhau chung vui” nhạc Hàn Quốc trẻ vừa hát + vận động khi có hiệu lệnh trẻ về nhóm và chia nhóm theo yêu cầu.

– Lần 2 : Trẻ đổi hoa cho nhau.

* Trò chơi 2 : Trò chơi có tên là ” Gõ mõ đố vui”

( Trẻ về 2 hàng ngang hướng mặt vào nhau)

– Đọc vè đố vui đối đáp thêm bớt về số lượng các vận động cơ thể ( lắc hông, vỗ tay, dậm chân, lắc vai…) trong phạm vi  6. Một đội đố, một đội trả lời.

– lần 2 : đổi lại.

  1. Kết thúc:

Trẻ hát và vận động nhẹ nhàng  bài :

“ Quay tròn ” nhạc Hàn Quốc

 

Trẻ đứng vòng tròn hát + vận động

 

 

 

 

Trẻ quan sát và nhận xét.

 

Trẻ thực hiện

 

Trẻ thực hiện

 

Trẻ thực hiện

 

 

 

Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô giáo

 

 

 

Trẻ kiểm tra, đếm và nói số lượng

 

 

 

Trẻ quan sát, có thể gắn các trường hợp lên bảng theo sự HD của cô.

Trẻ trả lời theo suy nghĩ của trẻ.

Trẻ thực hiện và nói cách chia.

 

 

 

 

 

Trẻ chia thành 4 nhóm, nghe cô giáo hướng dẫn, cử đội trưởng lên rút thăm

 

 

Trẻ quan sát tấm bìa của nhóm mình và trả lời câu hỏi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ thực hiện

 

 

Trẻ thực hiện

 

 

 

Trẻ thực hiện

 

 

 

 

 

 

Trẻ thực hiện

 

Comments are closed.