Ngày 17/10/2014, trường Mẫu giáo Việt – Triều Hữu nghị tổ chức khai mạc đợt kiến tập về chuyên đề giáo dục âm nhạc trong chương trình giáo dục mầm non cho giáo viên mầm non ở tất cả các quận, huyện của thành phố Hà Nội.

Qua đợt kiến tập, đồng chí Vũ Nguyệt Ánh – Hiệu phó trường Mẫu giáo Việt – Triều Hữu nghị chia sẻ một số kinh nghiệm về vai trò của giáo dục âm nhạc trong việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ, nhiệm vụ giáo dục âm nhạc ở trường mầm non và đưa ra các biện pháp thực hiện.

Đợt kiến tập kéo dài hai tuần để giáo viên các trường của các quận, huyện về học tập và tiếp thu sáng kiến kinh nghiệm của trường Việt – Triều Hữu nghị– một trường luôn đứng trong top đầu về chất lượng giáo dục mầm non của thành phố.

Sau đâu là một số hình ảnh của đợt kiến tập:

55

56

 

58

 

55

65

64

Comments are closed.