22/09/2014

Trường Mẫu giáo Việt – Triều Hữu Nghị với những hoạt động tăng cường sự đoàn kết Quốc tế

Ngày 22/2, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức kỷ niệm 100 năm […]