26/01/2015

Trường mẫu giáo Việt – Triều hữu nghị tham gia ngày hội văn hóa, thể thao, ứng dụng CNTT trong dạy học

Ngày 22 23/1/2015, trường Mẫu giáo Việt – Triều Hữu nghị đã đến tham gia ngày hội văn hóa, thể thao và ứng dụng CNTT trong […]
23/09/2014

Các cháu Mẫu giáo Việt Triều lên đến Ba Vì