23/09/2014

Làm quen với Toán(5-6t)

Đề tài: Chia 6 đối tượng thành 2 phần Mục đích, yêu cầu: * Kiến thức: –         Nhận biết nhóm có 6 đối tượng. –         Nhận […]