13/11/2014

Một số con vật có ích

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI. TRƯỜNG MẪU GIÁO VIỆT TRIỀU HỮU NGHỊ HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ TÌM HIỂU NHỮNG CON VẬT CÓ ÍCH […]
13/11/2014

Một số loại rau

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI. TRƯỜNG MẪU GIÁO VIỆT TRIỀU HỮU NGHỊ HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MỘT SỐ LOẠI RAU Trường Mẫu giáo Việt- […]
13/11/2014

Cây xanh

Cây xanh SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI. TRƯỜNG MẪU GIÁO VIỆT TRIỀU HỮU NGHỊ HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ CÂY XANH CẦN GÌ ĐỂ […]
28/10/2014

Hoạt động phát triển vận động(4-5t)

Hoạt động phát triển vận động                 Lĩnh vực    :   Phát triển thể chất                Chủ đề        :   Bản thân Đề tài          : – BTPTC: Trẻ […]
28/10/2014

Hãy làm bạn với cây xanh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI. TRƯỜNG MẪU GIÁO VIỆT TRIỀU HỮU NGHỊ Hoạt động khám phá Hãy làm bạn với cây xanh Trường […]