13/05/2015

Hướng dẫn và Mẫu đánh giá Cán bộ Công chức, viên chức năm học 2014 – 2015

HƯỚNG DẪN VÀ MẪU BẢN ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM CV số 2939 So Noi vụ_Huong dan danh gia CB CC VC 2014 Huong dan SKKN Phieu […]
13/11/2014

Một số con vật có ích

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI. TRƯỜNG MẪU GIÁO VIỆT TRIỀU HỮU NGHỊ HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ TÌM HIỂU NHỮNG CON VẬT CÓ ÍCH […]
13/11/2014

Một số loại rau

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI. TRƯỜNG MẪU GIÁO VIỆT TRIỀU HỮU NGHỊ HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MỘT SỐ LOẠI RAU Trường Mẫu giáo Việt- […]
13/11/2014

Cây xanh

Cây xanh SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI. TRƯỜNG MẪU GIÁO VIỆT TRIỀU HỮU NGHỊ HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ CÂY XANH CẦN GÌ ĐỂ […]
13/11/2014

Làm quen môi trường xung quanh

Làm quen môi trường xung quanh ĐẶT VẤN ĐỀ:     Môi trường là một khái niệm gắn liền với sự sống bao gồm những thực thể […]