23/09/2014

Các cháu Mẫu giáo Việt Triều lên đến Ba Vì

23/09/2014

Làm quen với Toán(5-6t)

Đề tài: Chia 6 đối tượng thành 2 phần Mục đích, yêu cầu: * Kiến thức: –         Nhận biết nhóm có 6 đối tượng. –         Nhận […]
23/09/2014

Bubu nhận lỗi

23/09/2014

Chim chích bông

23/09/2014

CHƯƠNG TRÌNH LỒNG GHÉP GIÁO DỤC DINH DƯỠNG – SỨC KHỎE

XÂY DỰNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỒNG GHÉP GIÁO DỤC DINH DƯỠNG – SỨC KHỎE CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI                                       Cô giáo […]